Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst
ZORGSYSTEMEN

Milieu, veiligheid en gezondheid vormen steeds belangrijkere aandachtspunten in de samenleving. Dreigende tekorten aan energie en grondstoffen maar ook de noodzaak het milieu te beschermen voor ons nageslacht zijn allemaal drijfveren waardoor deze aandacht is ontstaan. Zo dient het ontstaan van afval zoveel mogelijk voorkomen te worden, want afval is verspilling en leidt tot belasting van het milieu. In kwaliteitsdenken kan men stellen dat voor het streven van perfectie de norm voor het produceren van afval en herbewerking (recycling) nul is. In dit zelfde kwaliteitsdenken past de gedachte dat bij vermindering van ziekteverzuim de arbeidsomstandigheden verbeterd dienen te worden. In het kader van dit denken zijn systemen ontwikkeld op het gebied van milieu zorg, kwaliteitszorg en arbozorg.

KAM Zorgsystemen/systematiek 

KAM zorgsystemen is een verzamelnaam voor zorgsystemen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn:

  • Kwaliteitssysteem ISO serie 9000, 9001, 9002, 9003 en 9004.

  • Milieuzorgsysteem ISO 14001.

  • HACCP in de voedingsmiddelen industrie.

  • Arbozorgsysteem de NPR 5001.

  • Arbo- managementsysteem OHSAS 18001

 

Je kunt ze afzonderlijk invoeren maar ook als een geheel. Veel onderdelen van de verschillende systemen overlappen elkaar.  Dijk- arboconcultancy kan u helpen met het maken van een KAM systematiek.

Arbozorg voor MKB bedrijven

Voor bedrijven die wel systematiek willen aanbrengen in hun arbozorg maar geen uitgebreid  arbozorgsysteem willen met allerlei toeters en bellen en bemoeienissen van certificeringbureaus heeft Dijk arbo-consultency een zorgsysteem ontwikkeld die heel goed toepasbaar is voor bedrijven tot ongeveer honderd medewerkers

Bel of mail ons voor een afspraak  

 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA    (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007  Adri van Kooten