Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

WERKPLEKONDERZOEK

Klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat vormen in verschillende sectoren de belangrijkste oorzaak van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. In meer dan 50% van de gevallen zijn deze klachten gerelateerd aan het werk. Een werkplekonderzoek, waarbij door een deskundige gericht gekeken wordt naar factoren in het werk die de klachten veroorzaken en of beinvloeden, is dan zeker aan te bevelen. Gebleken is namelijk, dat in veel gevallen met eenvoudige aanpassingen in de werksituatie de klachten verdwijnen en of verminderen. Verzuim, vooral als deze langdurig van aard is leidt tot hoge kosten voor een ondernemer. De kosten** van het werkplekonder-zoek en de eventueel geadviseerde aanpassingen op de werkplek worden dan ook in vrijwel alle gevallen heel snel terugverdiend.

** Eén dag arbeidsverzuim kost gemiddeld € 350,00 tot 400,00.  De kosten van een dergelijk onderzoek zijn bij het beperken van één dag arbeidsverzuim al weer terugverdiend.

Beeldschermwerk 

Bij kantoormedewerkers ontstaan vaak klachten bij het in een verkeerde houding zitten/werken met beeldschermen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 3,5 miljoen mensen regelmatig achter een beeldscherm werken. Dat is ongeveer 50 procent van de werkzame beroepsbevolking.

De groep klachten wordt KANS genoemd. Klachten van Arm, Nek en Schouder.

 

Overige sectoren

Klachten van arm, nek en schouder komt niet alleen voor bij beeldschermwerkzaamheden maar bijvoorbeeld ook bij productie- en inpakwerkzaamheden en repeterend werk in de vleessector. De maatregelen in deze sectoren richt zich voornamelijk op taakroulatie en verdere automatisering. Maar ook kan het nodig zijn om nog eens opnieuw te kijken naar de opstelling van de machines of de manier van werken van de medewerker.

Voor de terugkeer in de arbeidssituatie moet er een reïntegratie plan worden gemaakt. Tijdens dit traject zullen de belemmeringen en oorzaken weggenomen moeten worden. Zoals reeds opgemerkt in de inleiding, is één van de maatregelen daarbij het uitvoeren van een werkplekonderzoek om de oorzaken van het verzuim op te sporen en weg te nemen.    

Voor tarieven van het werkplekonderzoek klik hier.

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet alle belastende werkhoudingen en factoren in arbeidsituaties herkent die aanleiding kunnen geven tot verzuim. Dijk-arboconsultancy kan door middel van een gericht werkplekonderzoek samen met u en uw medewerker(s) kijken naar de beste oplossing(en) en zo herhaling van werkgerelateerde klachten cq. verzuim helpen voorkomen. In de meeste gevallen zult u met een dergelijk onderzoek uw geld snel weer terug verdienen. Bel of mail ons voor een afspraak

 

Arbowetgeving

Arbeidshygiëne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA    (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven werkplek-onderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk