Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

VEILIGHEIDSADVISERING

Algemeen

Veel ongelukken met gezondheids- en materiŽle schade worden veroorzaakt door onveilige werksituaties, gebrekkige voorlichting en instructie, onveilig werkgedrag en onveilige handelingen. Een goed veiligheidsbeleid is een integraal onderdeel van het ondernemersbeleid. Dit kan veel leed, ongevallen en onveilige werksituaties voorkomen dan wel naar een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Bovendien kan een goed veiligheidsbeleid leiden tot een sterke afname van de directe en indirecte kosten.

Bedrijfsongevallen in de verschillende sectoren

Volgens een publicatie van de arbeidsinspectie  februari 2004 wordt geschat dat er jaarlijks 170.000 arbeidsongevallen gebeuren. Al deze ongevallen leiden niet tot ernstig letsel maar veelal wel tot schade, leed en verdriet. De kosten van de ongevallen variŽren sterk en zijn afhankelijk van de ernst en vervolgschade dit loopt van ongeveer Ä100,00 tot meer dan Ä 1.000.000,00 per ongeval. Al met al is dit een geweldige schadepost voor alle betrokkenen. In het onderzoeksrapport van ďMeldingsplichtige en dodelijke ongevallenĒ, november 2003  blijkt dat er in 2002, 3349 arbeidsongevallen gemeld zijn. 1654 van deze ongevallen voldeden aan de richtlijnen van de meldingsplicht en zijn geanalyseerd. Er waren 68 dodelijke arbeidsongevallen waarbij 70 slachtoffers vielen. De grootste risico factor heeft de bouwnijverheid, industrie en vervoer.

Sector Aantal  % % Verdeling banen* Risicofactor
Landbouw 1 1 1 1
Industrie 17 24 14 1,7
Bouw 18 26 6 4,3
Handel & Horeca 13 19 21 0,9
Vervoer 8 11 7 1,6
Dienstverlening 13 19 51 0,4
Totaal 70 100 100 1

* Verdeling banen bron: CBS.                                                                            Risicofactor: kolom %-verdeling gedeeld door kolom %- verdeling banen; naarmate de factor hoger is, is de kans op een (dodelijk) ongeval groter.

Uit de slachtoffers met dodelijk letsel blijkt dat ouderen < 55 jaar de grootste risico groep vormen. De belangrijkste oorzaken van de dodelijke ongevallen zijn vallen (41%), bekneld raken (21 %), en getroffen worden door voorwerpen (19 %).

Ernstige ongevallen naar sectoren

In 2002 waren er 1654 ongevallen die voldeden aan de richtlijnen van de meldingsplicht. Veruit de meeste slachtoffer met ernstig letsel zijn mannen (65 %) en worden voornamelijk in de sectoren industrie, bouwnijverheid en in de dienstverlening overig aangetroffen. Vrouwelijke slachtoffers (35 %) komen vooral voor in de sectoren industrie, handel/horeca en dienstverlening overig.

Veel van de ongevallen en incidenten zijn te voorkomen door een goede voorlichting en instructie. Dijk-arboconsultancy kan dit voor u verzorgen.

Top vijf van ongevalcategorieŽn met letsel

De volgende 5 risicogroepen verantwoordelijk voor circa 90 % van de ongevallen:

 • Ongeval en letsel ten gevolge van vallen van "hoogten"

 • Ongeval en letsel veroorzaakt door werken met machines

 • Ongeval en letsel veroorzaakt door dieren en planten.

 • Ongeval en letsel door het getroffen worden van vallende of geworpen voorwerpen,

 • Ongeval en letsel ten gevolge van beknelling/beklemming.

De oorzaken van bovengenoemde ongevallen zijn vrij divers, respectievelijk;

Bij punt 1;         ondeugdelijk klimmateriaal, ontbreken van valbeveiliging, het niet afdichten van openingen;

Bij punt 2;         onveilige machines en arbeidsmiddelen, ontbreken van afschermingen, het niet opvolgen van instructies, het ontbreken van handleidingen, onveilige handelingen;

Bij punt 3;         onvoorspelbaar gedrag van dieren, haastige handelingen, het niet nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, onvoldoende kennis;

Bij punt 4;         het niet gebruiken van markeringen, onveilig werkgedrag, verkeerde stapeling van goederen, onveilige handelingen;

Bij punt 5;         het (gedeeltelijk) ontbreken van afschermingen bij draaiende delen, onveilige handeling, onveilige situatie.

Soort onderzoek/advies dat Dijk-arboconsultancy voor u kan uitvoeren:

 • Risico analyse machine veiligheid

 • Advies arbeidsmiddelen check

 • Ongevalonderzoek

 • Advisering persoonlijke beschermingsmiddelen

 

 • Advisering m.b.t. ATEX richtlijn

 • Advies over melding ARIE verplichting

 • Opzetten veiligheidsbeheersysteem (VBS)  noodzakelijk bij de ARIE

 • Begeleiding bij sanering- of slooptrajecten

 

 • Nieuwbouw advisering

 • Verbouwing afdeling

 • Nieuwbouw kantoor

 • Nieuwbouw fabriek of loods

 Bel of mail ons voor een afspraak 

Klik hier voor tips om ongevallen en incidenten te beperken!

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk