Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

TIPS OM ONGEVALLEN EN INCIDENTEN TE VOORKOMEN

Om ongevallen en incidenten te beperken is inzicht in de basisfactoren van belang. De volgende "gouden regels" op dit gebied moeten een leidraad vormen voor het veiligheidsbeleid op uw bedrijf.

10 gouden regels voor machineveiligheid

 1. Zorg dat de medewerkers een goede instructie en voorlichting hebben ontvangen, voordat men    gaat werken met machines en werktuigen, herhaal dit periodiek!

 2. Pleeg periodiek volgens de hiervoor geldende richtlijnen/handleidingen periodiek onderhoud aan de machines en leg dit schriftelijk vast op machine onderhoudskaarten

 3. Laat keuringsplichtige machines en werktuigen (kraan- en hijswerktuigen, drukvaten) volgens de geldende voorschriften periodiek keuren.

 4. Gebruik voor reparaties aan machines en werktuigen het hiervoor geschikte gereedschap.

 5. Zorg dat de beveiligingen op machines en werktuigen intact blijven.

 6. Schakel de machine uit bij het opheffen van storingen, zorg ervoor dat derden niet onverhoeds de machines weer kunnen opstarten.

 7. Zorg voor een goed zicht bij de mobiele machines.

 8. Zet het materiaal en materieel geborgd weg zodat het niet onverhoeds in beweging kan komen.

 9. Wees er bewust van dat wanneer uzelf wijzigen aan de machine aanbrengt, dit risico's met zich mee kan brengen bij voor de veiligheid. Bovendien vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.

 10. Zorg bij het deelnemen aan wegverkeer dat het rijdend materiaal en materieel voorzien is van goede verlichting en remmen. Houd hierbij sterk rekening met de overige verkeers- deelnemers.

10 gouden regels voor de werkomgeving

 1. Hef onveilige situaties op, en meldt deze indien van toepassing aan de direct leidinggevende.

 2. Dicht vloeropeningen af met deugdelijk materiaal, plaats hekwerken voor het werken op hoogten, zorg zonodig voor een goede markering bij onveilige situaties.

 3. Zorg voor orde en netheid in het werkgebied. Ruim afval op en berg de arbeidsmiddelen (het gereedschap) die niet worden gebruikt op de hiervoor bestemde plek.

 4. Zorg voor een voldoende verlichting op de werkplek, bedrijfsgebouwen en erf.

 5. Zorg dat kinderen en onbevoegden niet in de buurt van werkende machines kunnen komen.

 6. Berg de gevaarlijke stoffen (bestrijding- en ontstmetting- en schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen oliŽn en vetten) op in hiervoor geschikte opslagruimtes.

 7. Verricht geen werkzaamheden in ongeventileerde ruimten (tanken, silo, kruipruimten e.d.e). 

 8. Zorg bij werkzaamheden met dieren dat er voldoende bewegingsruimte aanwezig is, houd rekening met eventuele vlucht mogelijkheden.

 9. Houd bij het mixen en bij opslag van mest rekening met het ontstaan van gevaarlijke gassen en dampen. Zorg voor voldoende preventie maatregelen zoals: ventilatie, wegzetten van vee, geen toetreding van onbevoegden.

 10. Maak afspraken met inlenende bedrijven over de uit te voeren werkzaamheden en maatregelen, leg dit schriftelijk vast.

10 gouden regels voor menselijk handelen

 1. Verricht geen risicovolle werkzaamheden als u niet voldoende geÔnstrueerd bent.

 2. Verricht de risicovolle werkzaamheden volgens de gegeven instructies en voorlichting, vraag wat je niet weet!

 3. Indien de aard van de werkzaamheden het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijft gebruik deze dan volgens de hiervoor geldende richtlijnen en voorschriften.

 4. Het is verboden beveiligingsmiddelen of systemen te misbruiken of te verwijderen

 5. Werk actief mee aan de veiligheid, werk ordelijk en doordacht

 6. Stop met de werkzaamheden als je ziet dat de situatie onveilig is of als er door het werk een onveilige situatie ontstaat. Voor werknemers geldt een directe melding aan de direct leidinggevende.

 7. Wees bij het werken met dieren altijd bedacht op wijzigende omstandigheden, reageer je humeur niet af op de levende have.

 8. Werk nooit aan elektriciteit als het elektrische circuit niet is uitgeschakeld. Laat reparaties en onderhoudswerkzaamheden over aan deskundigen. 

 9. Zorg ervoor dat het lichaam en geest zich voldoende kunnen herstellen zodat men uitgerust aan zijn ta(ken) kan beginnen. Neem voldoende nachtrust en regelmatige pauzes.

 10. Laat geen onverlichte machines/werktuigen op de openbare weg achter, zorg voor een goede markering bij risicovolle situaties.         

Dijk-arboconsultancy is gespecialiseerd in veiligheidsvraag-stukken. De volgende soorten onderzoeken kunnen wij voor u uitvoeren:

 • Risico analyse machine veiligheid

 • Advies arbeidsmiddelen check

 • Ongevalonderzoek

 • Advisering persoonlijke beschermingsmiddelen

 

 • Advisering m.b.t. ATEX richtlijn

 • Advies over melding ARIE verplichting

 • Opzetten veiligheidsbeheersysteem (VBS)  noodzakelijk bij de ARIE

 • Begeleiding bij sanering- of slooptrajecten

 

 • Nieuwbouw advisering

 • Verbouwing afdeling

 • Nieuwbouw kantoor

 • Nieuwbouw fabriek of loods

 Bel of mail ons voor een afspraak 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA    (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk