Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

VCA BEGELEIDING - VCA CERTIFICAAT

Veiligheidschecklist aannemers (VCA)

De VCA-methodiek is voortgekomen uit de petrochemische industrie om de bedrijfsveiligheid te beheersen. VCA is geen norm zoals ISO 9000 of de OHSAS 18001 maar stelt wel eisen waaraan een organisatie moet voldoen om voor een certificaat in aanmerking te komen. VCA heeft niet alleen betrekking op veiligheid, maar ook op gezondheid en milieu.

De laatste jaren hebben de bouw en aanverwante sectoren zoals grondverzet, transport, hoveniers en loonbedrijven alsmede de afval verwijdering sector de VCA systematiek overgenomen.

Overheden en grote bouwondernemingen gaan steeds meer eisen dat aannemers en onderaannemers die voor hun werken in het bezit zijn van een VCA certificaat. Een VCA-gecertificeerd bedrijf geeft namelijk de garantie dat arbo- en kwaliteitszorg voor een groot gedeelte gestructureerd is opgezet en dat de medewerkers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu geschoold zijn.

 

In de loop van  2008 wordt van de onderaannemers die voor VCA gecertificeerde bedrijven werken verlangd dat zij een VCA certificaat hebben en dat hun personeel opgeleid is voor basis VCA en voor leidinggevenden als VOL VCA.

De HVK-er van Dijk-arboconcultancy kan u ondersteunen bij het opzetten en het in stand houden van de VCA systematiek.

Dijk-arboconcultancy  doet de volgende aanbieding voor VCA*  bedrijven tot 35 medewerkers:

·         Invullen van Format VGWM handboek

·         Opzet bedrijfsreglement

·         Begeleiding bij de invoering van het systeem

·         Uitvoeren of update RI&E

·         Opstellen PAGO plan

·         Opstellen van TRA

·         Uitvoeren van een pre audit voor certificatie

·         Toetsing onderzoek door certificerende instelling

·         Bezoek van een project*  

All-in prijs van € 7500,00 

 

Meerprijs

Voor het bezoek van meerdere projecten geldt een meerprijs van € 750,- per project.

______________________________________________________________

Opstellen van een personeelshandboek afhankelijk van de inhoud € 1500,- tot € 3000,00

_____________________________________________________________

Voor bedrijven met 35 tot 70 deelnemers geldt een all-in prijs van € 8500,- 

 ______________________________________________________

Klik hier voor meer informatie en tarieven VCA cursussen.

Extra informatie over vca is te vinden op www.vca.nl

Arbowetgeving

Arbeidshygiëne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA    (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

e-mail:

janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk