Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

Tarieven training cursus basis en VOL VCA

Opleiding basis VCA en voor leidinggevenden als VOL VCA.

Dijk arboconsultancy kan verschillende opties bieden voor de incompany opleiding basis - en VOL VCA

Op basis van een groep van 12 personen

Optie 1

Een dag opleiding ( 8 uur) en aan het eind van de dag examen

Voordeel: 

 • Minimale tijdsbesteding

 • Relatief lage bedrijfskosten

Nadeel:

 • Vraagt veel energie van de cursist

 • Slagingskans relatief laag (maximaal 50 %) 

Kosten*  €    2100,00  (Excl. BTW)           

Kosten per medewerker ±  € 175,00 (Excl. BTW)

Optie 2

Drie dagdelen cursus en aan het eind van de dag examen

Voordeel:

 • Verdeelde tijdsbesteding

 • Cursist kan de aangeboden stof beter verwerken en opslaan

 • Vraagt minder energie van de cursist

 • Slagingskans relatief hoger (maximaal 70%)

Nadeel:

 • Hogere kosten meer reizen en verletkosten

 • Cursist krijgt geen ervaring met het afnemen van examens

Kosten*  € 3000,00     (Excl. BTW)             

Kosten per medewerker € 250,00 (Excl. BTW)

Optie 3

Vier dagdelen cursus en begeleiding waarvan een dagdeel proefexamens op de vierde dag wordt het examen gegeven 

 Voordeel:

 • Verdeelde tijdsbesteding

 • Cursist kan de aangeboden stof beter verwerken en opslaan

 • Vraagt minder energie van de cursist

 • Slagingskans relatief hoger (maximaal 80 - 90%

 • Cursist krijgt ervaring met het afleggen van examens.

Nadeel:

 • Hogere kosten meer reizen en verletkosten

Kosten € 3480,00 (Excl. BTW)             

Kosten per medewerker € 290,00 (Excl. BTW)

De kosten zijn gebaseerd op 12 deelnemers en de daaraan gerelateerde opleiding- en examenkosten. Naar afloop krijgt elke geslaagde kandidaat te horen of hij geslaagd en ontvangt hij binnen 2 weken zijn certificaat en het daarbij behorende pasje. Het examengeld, het lesmateriaal en het pasje is bij de kosten inbegrepen.

Belangrijk!!

Bij meer deelnemers zullen de kosten per medewerker afnemen. Op een cursus worden maximaal 20 deelnemers toegelaten.

Geen eigen cursuslocatie?

Wanneer u als onderneming niet de beschikking heeft over een (cursus)locatie en niet kunt zorgen voor koffie, thee en eventueel lunch dan wordt per cursusdag of dagdeel de volgende meerprijs berekend: 

 • Locatie - € 200,-

 • Lunch - € 100,-

Klik hier voor opgave formulier VCA cursussen

 

Arbowetgeving

Arbeidshygiëne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA begeleiding

Tarieven VCA cursus     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk