Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

STOF

Stof kan worden ingedeeld in totaal stof en respirabel stof. Totaal stof is dat deel van stof dat kan worden ingeademd. Respirabel stof is dat deel van stof dat kan worden ingeademd en doordringt tot en achter kan blijven in de onderste delen van de luchtwegen.

Blootstelling aan stof

Op verschillende plekken kan blootstelling aan stof voorkomen.

 •  Bouwsector (steen-, houtstof, fijnstof van verfdeeltjes, kwartshoudend stof, glas- of steenwol vezels)
 •  Agrarische sector (kwartsstof, biologisch stof);
 •  Metaal industrie (lasrook, metaaldeeltjes, fijnstof van verfdeeltjes);
 • Sloopbedrijven (steen-, houtstof, fijnstof van verfdeeltjes, kwartshoudend stof, glas- of steenwol vezels;
 •  Timmerfabrieken (houtstof);
 •  Voedingsmiddelen industrie (meel- en suikerstof, melkpoeder).
 • Kunststof industrie (slijpsel van kunststoffen, glas- en koolstofvezels, houtstof)

Gezondheidseffecten

Het gevolg van het inademen van stof voor de gezondheid hangt af van verschillende factoren.

 • de gevoeligheid van de mens;

 • de aard van de stof (giftigheid van de stof);

 • de concentratie van de stof in de lucht;

 • de duur van de blootstelling.

Wanneer regelmatig langere tijd in een stoffige omgeving wordt gewerkt kan dat leiden tot ernstige en blijvende schade aan long en luchtwegen. In steenstof maakt kwartsstof belangrijk deel uit van het stof waaraan blootstelling kan optreden. Langdurige blootstelling aan kwartsstof kan leiden tot stoflongen (verbindweefseling van de longen, waardoor de longcapaciteit afneemt).

 

ArbeidshygiŽnische strategie

Voorkomen van blootstelling:

om blootstelling te voorkomen moet de arbeidshygiŽnische strategie gevolgd worden.

 1. Beheersmaatregelen aan de bron

 2. Ventilatie en afzuiging

 3. Afscherming van de mens

 4. Gebruik van adembescherming

Het adviseren en meten en beoordelen van het van het stof in de werksituatie is specialistenwerk, de arbeidshygiŽnist van Dijk-arboconsultancy kan u hierbij ondersteunen en of de metingen verrichten.  Bel of mail ons voor een afspraak 

 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk