Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

Tarieven RI&E

Schriftelijke toetsing voor bedrijven met ten hoogste 25 werknemers

Kosten  € 100,00 (Exclusief BTW)

Het betreft hier een schriftelijke toets van de uitgevoerde RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. Deze aanbieding geldt mits gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde branchespecifieke en in de CAO opgenomen RI&E-instrument.

U ontvangt een toetsingsbrief van een gecertificeerde kerndeskundige, deze moet u bewaren bij de RI&E en het plan van aanpak  

Schriftelijke toetsing voor bedrijven met meer dan 25 werknemers

Kosten  € 750,00 (Exclusief BTW)

Het betreft hier een toets van de uitgevoerde RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. De uitgevoerde RI&E wordt getoetst op volledigheid en betrouwbaarheid. Uw bedrijf en een eventuele werklocatie wordt door ons bezocht. Na afloop ontvangt u een toetsingsbrief van een gecertificeerde kerndeskundige, deze moet u bewaren bij de uitgevoerde RI&E en het plan van aanpak

Noot: Deze aanbieding geldt  voor de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe. Voor andere provincies worden reisuren (werkuren) in rekening gebracht.   

__________________________________________________________

Uitvoering RI&E en het opstellen van het plan van aanpak door Dijk-arboconsultancy.  __________________________________________________________

Voor bedrijven tot 25 medewerkers en 1 bedrijfslocatie 

Kosten  € 1000,00 (Exclusief BTW)

De deskundige voert de RI&E uit en stelt voor u een concept plan van aanpak op. U vult het plan van aanpak verder aan. Daarna volgt de toetsingsprocedure. Deze procedure valt binnen het tarief.

Noot: Deze aanbieding geldt  voor de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe. Voor andere provincies worden reisuren (werkuren) in rekening gebracht.   

Voor bedrijven tot 50 medewerkers

Kosten  € 1250,00 (Exclusief BTW)

De deskundige voert de RI&E uit en stelt voor u een concept plan van aanpak op. U vult het plan van aanpak verder aan. Daarna volgt de toetsingsprocedure. Deze procedure valt binnen het tarief.

Bij bezoek van meerdere locaties wordt per locatie € 250,00 in rekening gebracht.

Noot: Deze aanbieding geldt  voor de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe. Voor andere provincies worden reisuren (werkuren) in rekening gebracht.  

Toetsing of uitvoering RI&E 50 plus bedrijven 

De toetsing of uitvoering van de RI&Evan bedrijven met meer dan 50 medewerkers is veelal maatwerk. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Bel of mail ons voor een afspraak 

Arbowetgeving

Arbeidshygiëne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA begeleiding

Tarieven cursus VCA    (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk