Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

PREVENTIEMEDEWERKER

Wetgeving

Per 01-07-2005 is er een verandering in de arbo- wetgeving opgetreden. Het betreft een wijziging van de Arbeidsomstandig-hedenwet 1998 voor deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen. Het wetsvoorstel verruimt de mogelijkheden voor werkgevers om ondersteuning te krijgen bij hun verantwoordelijkheden voor het Arbo- en het verzuimbeleid. De wet is op 01-01-2007 opnieuw aangepast. 

De nieuwste verandering in de arbeidsomstandighedenwet geeft een verruiming aan het bedrijf betreffende inschakeling van de arbo-dienstverlening door een gecertificeerde arbo-dienst, of gecertificeerde deskundige. Het beste is het organiseren van interne deskundigheid en het uitvoeren van preventiemaatregelen door eigen medewerker(s) preventie.

Doel
De aanstelling van een preventiemedewerker heeft tot doel om op een efficiŽnte, laagdrempelige manier gezond werken in organisaties te bevorderen en arbeidsgerelateerde verzuim en ongevallen te voorkomen.

Voor wie is van belang?
Binnen ieder bedrijf hoort een preventiemedewerker aanwezig te zijn. Bij bedrijven met niet meer dan 25 werknemers mag de werkgever deze taak zelf vervullen.

Vragen en antwoorden

Moet elk bedrijf een preventiemedewerker hebben?
Ja, de wet verplicht dat er binnen ieder bedrijf een preventiemedewerker werkzaam is.

Welke opleidingseisen worden gesteld?                                     De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij of zij maar over de specifieke kennis van arborisico's beschikt die voor het bedrijf relevant is. M.a.w. het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet aansluiten bij de risico's in het bedrijf. Deze risico's zijn beschreven in de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Hoe groter de risico's in het bedrijf, hoe hoger het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet zijn. De risicoinventarisatie en -evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten.

Welke specifieke functie vervult de preventiemedewerker binnen het bedrijf?                                                                    De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In deze functie moet hij/zij daarom kennis hebben van de gezondheids- en veiligheidsrisico's binnen het bedrijf. Tot het takenpakket van de preventiemedewerker behoren onder andere:

  • Voorlichting en onderricht geven over het onderhoud van apparaten/machines.
  • Voorlichting geven en toezicht houden op het juiste gebruik van beschermingsmiddelen.
  • Voorlichting en instructie geven over het werken met gevaarlijke stoffen.

Zoals reeds eerder opgemerkt vormen de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. Als de RI&E bijvoorbeeld het gebruik van stofmaskers voorschrijft, moet de preventiemedewerker weten wat de gezondheidsrisicoīs van het stof zijn en welk type stofmasker hiervoor ingezet moet worden. Door zijn brede kennis van de arbeidsomstandigheden is de preventiemedewerker een vraagbaak voor de werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Dijk-arboconsultancy kan uw Preventie medewerker training on the job geven en hem coachen bij zijn werkzaamheden. Dit is natuurlijk maatwerk.  Bel of mail ons voor een afspraak  

 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk