Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

SCHADELIJK GELUID

Normen en wetgeving

De waarden van de geluidsniveau waaraan de medewerkers bij de verschillende werkzaamheden blootgesteld zijn, de L(A)eqw, worden gebruikt voor de toetsing aan de wettelijke bepalingen  De wettelijke bepalingen staan vermeld in artikelen 6.6 t/m 6.11 van het Arbobesluit. De inhoud van deze bepalingen is in het kort als volgt te omschrijven:

 

L(A)eqw > 80 dB(A): Schadegrens

Indien tijdens bepaalde werkzaamheden het A‑gewogen equivalente geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A) is er sprake van een potentieel schadelijk geluid. De werkgever is verplicht passende gehoorbescherming ter beschikking te stellen die dempt tot niveaus onder de 80 dB(A). De werkgever moet de medewerkers de gelegenheid bieden periodiek audiometrisch onderzoek te laten ondergaan en is verplicht werknemers voor te lichten en te onderrichten over de gevaren en gevolgen van blootstelling aan schadelijk geluid, over bestaande en voorgenomen maatregelen die deze gevaren verkleinen, over het audiometrisch onderzoek en over het gebruik van gehoorbescherming.

L(A)eqw > 85 dB(A): Actiegrens

Bij werkzaamheden waarbij het A‑gewogen equivalente geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A), is de werkgever verplicht maatregelen te nemen die het geluidsniveau tot een niveau dat lager is dan respectievelijk 85 dB(A), tenzij dit redelijkerwijs niet haalbaar is  De maatregelen voor de bestrijding van schadelijk geluid moeten worden beschreven in een geluid bestrijdingsplan  Dit plan moet van de te nemen maatregelen de technische, operationele en economische haalbaarheid beschrijven.

L(A)eqw >85 dB(A: Draagplichtgrens

Tijdens werkzaamheden waarbij het A‑gewogen equivalent geluidsniveau deze grenswaarde overschrijdt is het nemen van de volgende maatregelen verplicht:

  • De werkgever dient de plaats waar deze grens wordt overschreden af te bakenen en /of te markeren.

  • De werknemer heeft op deze plaatsen een verplichting tot het dragen van passende gehoorbescherming.

  • Deze plaatsen zijn alleen toegankelijk voor werknemers die daar vanwege hun functie moeten verblijven.

 

ArbeidshygiŽnische strategie

Bij het beschrijven en kiezen van maatregelen moet rekening gehouden worden met de arbeidshygiŽnische strategie namelijk:

  1. Geluid reduceren aan de bron

  2. Beperken van geluidsoverdracht

  3. Aantal blootgestelden en blootstellingsduur verminderen

  4. Dragen van gehoorbescherming

Het adviseren en meten en beoordelen van het geluidsniveau is specialistenwerk, de arbeidshygiŽnist van Dijk-arboconsultancy kan u hierbij ondersteunen en of de metingen verrichten.              Bel of mail ons voor een afspraak 

 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk