Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

ERGONOMISCH ADVIES

Ergonomie is een wetenschap waar vooral de laatste jaren met de verdere industrialisering en modernisering van de arbeid veel aandacht aan wordt beteed. De grondslag van ergonomie is het werk aanpassen aan de mens en zijn mogelijkheden. Dus niet de mens aan passen aan het werk. Dit is helaas een klassieke fout die nogal eens gemaakt wordt. Voorbeelden hiervan zijn een bedieningshendel/afsluiter op een vrijwel onbereikbare plaats, een te lage werkhoogte voor een lang persoon, bedieningsknoppen waarvan niet duidelijk is waar ze voor dienen enz..

 

Ergonomie is een samenstelling van twee Griekse woorden: Ergon = werk en Nomos = wet, regel. Dit betekent dit dus dat de menselijke arbeid gebonden is aan regels of richtlijnen. De doelstelling is om de werkplekken zodanig te ontwerpen dat deze veilig, gezond, comfortabel en efficiŽnt zijn. De mens staat dus centraal.

 

Ondanks alle recente aandacht voor arbeidsomstandigheden en ergonomie is er nog steeds sprake van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van slechte ergonomische werkomstandigheden. Helaas leidt dit nog veel te vaak tot langdurige arbeidsongeschiktheid en/of blijvende gezondheidsschade. Klachten ten aanzien van  het bewegingsapparaat (rug, armen en benen) staat in de top drie van beroepsziekten in Nederland. Dit zorgt voor veel gezondheidsproblemen bij werknemers en economische schade bij ondernemers. Het heeft dan ook een hoge prioriteit bij wetgever en verzekeraars. 

 

ďEen goed ontworpen werkplek voorkomt verzuim, bedrijfsschade en zorgt voor een betere productiviteit zowel kwalitatief als kwantitatiefĒ.

Welke kennis is nodig voor een goed ontworpen werkplek? Dat is bijvoorbeeld kennis van:

Antropometrie = kennis van de afmetingen van het menselijk lichaam;

Energetische belasting = kennis van de lichamelijke reacties die het lichaam geeft ten gevolge van menselijke arbeid bijvoorbeeld energie gebruik, maximum spierkracht, ontspanningstijd en herstelperiode, energetische belasting en het (binnen)klimaat.

Kennis van duw-, trek- en knijpbelasting in relatie met de werkplek of arbeidsmiddel;

Kennis van tillen, dragen en verplaatsen van lasten;

Kennis van ongunstige werkhoudingen zoals werken met een gebogen en gedraaide rug, onder knie- en boven schouderhoogte werken, langere tijd geknield of gehurkt werken. 

Het zien van voorwerpen, signalen, kleuren en vormen;

Luister aspecten, hoorbaarheid van een signaal, verschil in toonhoogte en duur van  verschillende signalen;   

Tast functie; is de knop/bedieningshendel ook in het donker probleemloos te herkennen.

Juiste verlichtingniveau en het contrast;

Kennis van- en het herkennen van de juiste bedieningsmiddelen.

 

Kortom er wordt nogal wat van u gevraagd. Wij kunnen ons voor-stellen dat u die kennis niet allemaal bezit. Dijk- arboconsultancy heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen (en aanpassen) van veilige, gezonde, comfortabele en ergonomisch verantwoorde werkplekken.  Bel of mail ons voor een afspraak  

 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA    (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk