Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

Werken in of met verontreinigde grond

In Nederland is de bodem op ongeveer 175.000 plekken zo vuil, dat deze moet worden schoongemaakt. De ernstigste vervuilingen komen door het dumpen van giftige stoffen op vuilnisbelten, maar ook de grond van bedrijven die werken met chemische stoffen, voormalige gasfabrieken en pompstations, garages, drukkerijen kan erg verontreinigd zijn. De giftige stoffen kunnen een risico vormen voor het milieu (grondwater), de gezondheid voor medewerkers van nutsbedrijven en voor de bevolking. Er zijn verschillende manieren waarop het risico beheerst kan worden. De meest voorkomende manier is het verwijderen van deze vuile grond (bodemsanering).

Bij het schoonmaken van deze terreinen (bodemsaneringen) zijn veel bedrijven en medewerkers j betrokken. Een voorbeeld van deze bedrijven zijn:

         Ingenieursbureau

         Aannemers

         Grondverzetbedrijven

         Baggerbedrijven

         Nutsbedrijven

         Vervoersbedrijven

         Grondverwerkingsbedrijven

Het werken in of met verontreinigde grond is aan strenge regels gebonden. Deze regels staan onder andere in:

         Arbeidsomstandigheden wet

         Wet milieu beheer

         wet verontreiniging oppervlakte water

         Wet bodembescherming

 Voor de gezondheid van de medewerkers van de bedrijven die werken in of met verontreinigde grond is het belangrijk dat zij weten welke risico zij lopen.  Daarom zijn er eisen gesteld ten aanzien van beschermende maatregelen, voorlichting en instructie, opleiding en begeleiding op de werkplek. Deze eisen staan vermeld in de publicatie CROW 132. De eisen worden strenger naarmate er sprake is van meer risico voor de gezondheid, veiligheid en milieu, en hangen af van de aard en de ernst van de verontreiniging. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in giftigheid (T klasse) en brandbaarheid (F. klasse).

 

De deskundigheid kan worden verkregen via scholing en opleiding.

 Voor uitvoerende en begeleidende werkzaamheden:

     Medewerker bodemsanering; opleiding operationeel medewerker (OPM)

    Leidinggevende of projectleider; deskundig leidinggevende projecten (DLP-er)

 Voor advisering over het V&G plan, begeleiding uitvoeringsfase en afstemming over beheersmaatregelen:

         Middelbare veiligheidskundige (MVK)

         Hogere veiligheidskundige (HVK) of arbeidshygiŽnist  (AH)

 Voor de bewaking en mogelijke aanpassing beheersmaatregel voor de omgeving moet er regelmatig worden gemeten op de werkplek. De metingen worden verricht met bijvoorbeeld direct afleesbare gasdetectiebuisjes, gasdetector pompje, Photo Ionisator Detector (PID meter) zuurstof en explosiemeter, stofmeter.

 Voor bedrijven die af en toe werken met of in verontreinigde grond zijn investeringen in deskundigheid en apparatuur een dure aangelegenheid.

 Dijk-arboconsultancy heeft ruime ervaring met het begeleiden van werken met verontreinigde grond. Daarnaast is het in bezit van de vereiste deskundigheid Hogere Veiligheidskundige (HVK) en arbeidshygiŽnist (AH) en beschikt over de juiste meetapparatuur voor de begeleiding van de projecten.

De kosten zijn afhankelijk van de omvang en  duur van het project.   

Bel of mail ons voor een afspraak  

 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA begeleiding

Tarieven cursus VCA    (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk