Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

BIOLOGISCHE AGENTIA

Blootstelling aan biologische stoffen

Blootstelling aan biologische stoffen kan optreden in verschillende sectoren maar treedt het meeste op in de agrarische sector, vuilverwerkende bedrijven, voedingsmiddelen industrie, in pluimvee- en vleessector en rioolzuiveringsbedrijven. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen biologische stoffen afkomstig van dierlijk materiaal (huid, haren mest), biologische stoffen afkomstig van micro-organismen (endotoxinen), ziekteverwekkende micro organismen zoals: salmonella in slachterijen, legionella in koeltorens, schimmels bij compostering en biologische stoffen afkomstig van plantaardig materiaal (bijvoorbeeld plantensappen, hout, papier en dergelijke).

Gezondheidseffecten

Biologische stoffen kunnen drie verschillende soorten gezondheidseffecten veroorzaken: infectie, allergie of vergiftiging.

  •      een infectie kan optreden als de stof de kans krijgt zich in het lichaam te vermenigvuldigen.

  •      van een allergie is sprake op het moment dat een stof een heftigere afweerreactie teweeg brengt dan normaal, op het moment dat iemand overgevoelig is kan een hele lage concentratie al leiden tot een allergische reactie.

  •      vergiftigingen als gevolg van blootstelling aan biologische stoffen wordt vaak veroorzaakt door uitscheidingsproducten.

Biologische stoffen worden in vier categorieŽn ingedeeld:

categorie 1                                             Een stof waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij de mens ziekten zal veroorzaken

categorie 2                                             Een stof die bij mensen ziekte kan veroorzaken, en een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers kan opleveren, maar waarvan het onwaar-schijnlijk is dat het zich onder de mensen verspreid en waarvoor een effectieve profylaxe (bijvoorbeeld vaccin) of behandeling bestaat

categorie 3                                             Een stof die bij mensen een ernstige ziekte kan veroorzaken en een groot gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers kan opleveren, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de bevolking verspreidt en waarvoor een effectieve profylaxe of behandeling bestaat.

categorie 4                                            Idem als 3, maar er bestaat geen effectieve profylaxe of behandeling.

Manieren om blootstelling te voorkomen (arbeidshygiŽnische strategie). 

In deze zogenaamde arbeidshygiŽnische strategie kan de volgende fasering aangebracht worden (in volgorde van belangrijkheid):

  •     Blootstelling aan de bron voorkomen (bijvoorbeeld bij legionella bacterie verhitten van water boven 65̊  Celsius);

  •     Maatregelen aan de bron;

  •     Organisatorische maatregelen nemen, bijvoorbeeld:

  • de duur van de blootstelling zoveel mogelijk beperken

  • het aantal blootgestelde werknemers beperken

  •     Persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen (mag pas in laatste instantie).

Het meten en beoordelen, adviseren van beheersmaatregelen is specialistenwerk, de arbeidshygiŽnist van Dijk-arboconsultancy kan u hierbij ondersteunen en of de metingen verrichten. Bel of mail ons voor een afspraak 

 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk