Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

Opleidingsprofiel Bedrijfshulpverlener

Het opleidingsprofiel van de BHV-er bestaat uit:

 • Het verlenen van eerste hulp
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand
 • Evacuatie
 • Communicatie

 

Verlenen van eerste hulp

Met betrekking tot de eerste hulp kunnen BHV-érs:

 • een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en de juiste maatregelen nemen t.b.v. van hun veiligheid en die van het slachtoffer;

 • het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen;

 • nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd;

 • op juiste wijze voor deskundige hulp zorgen;

 • het slachtoffer geruststellen

 • eerste hulp verlenen bij bewustzijnstoornissen, ademhalingsstoornissen, uitwendige bloedingen

 • eerste hulp verlenen bij shock, uitwendige wonden, brandwonden, botbreuken, oogletsel.

Beperking en bestrijding beginnende brand

Met betrekking tot  beperking en bestrijding van een beginnende brand kunnen BHV-érs:

 • een beginnende brand beperken en bestrijden

 • veiligheidsvoorzieningen gebruiken

 • de belangrijkste functies (her)kennen van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen

 • de branddriehoek toepassen

Verder kennen BHV-érs:

 

·      de ontwikkeling van een brand

 

·       hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘beperking en bestrijding van een beginnende brand’.

 

 

Ontruiming (evacuatie)

 

BHV-ers kunnen:

 • een ontruiming begeleiden

 • gebruikmaken van de veiligheidsmiddelen

 BHV-ers kennen:

 • het ontruimingsplan en het doel ervan

 • de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen

 • hun afgebakende rol binnen het taakgebied óntruiming’.

Communicatie

Met betrekking tot communicatie is de BHV-ér in staat:

 • op de juiste wijze een ongeval of brand te melden

 • bedrijfsintern te communiceren

 • hulpverleningsdiensten van relevante informatie te voorzien

 • relevante informatie voor andere diensten te onderscheiden

 • communicatiemiddelen te hanteren

 • zijn/haar afgebakende rol binnen het taakgebied communicatie te onderscheiden.

Als de risico’s in het bedrijf groter blijken te zijn zal aanvullende opleiding nodig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan een EHBO-opleiding, ploegleider BHV, coördinator BHV,  opleiding tot brandwacht o.i.d.

 

Dijk-arboconsultancy kan uw bedrijf helpen bij het invullen van de juiste bezetting. Op aanvraag kunnen wij ook de cursussen voor u regelen.

 

Arbowetgeving

Arbeidshygiëne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk