Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

ARBEIDSHYGIENE

ďArbeidshygiŽne is de toegepaste wetenschap die zich richt op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en de gezondheid en of het welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht kan beÔnvloedenĒ. 

De arbeidshygiŽnist richt zich op het herkennen, evalueren en beheersen van fysische, chemische en biologische factoren. De arbeidshygiŽnist houdt zich o.a. bezig met klimaat, geluid, gevaarlijke chemische stoffen, biologische agentia, trillingen, verlichting,  straling, trillingen.

Klimaat
Veel medewerkers of bedrijven hebben klachten over de klimaatomstandigheden waaronder zij moeten werken. Situaties waarin medewerkers worden blootgesteld aan bijv. lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en/of tocht verho≠gen de gezondheidsrisico's voor aandoe≠ningen aan luchtwegen of het bewegings≠apparaat.

Het verrichten van zwaar lichamelijk werk in slechte weersomstandigheden (kou, tocht en vocht) zonder het nemen van goede beheersmaatregelen kan mede de oorzaak zijn van klachten van het bewegingsapparaat.                                                               

Verlichting
Een goede verlichting op de werkplek is belangrijk, een goed verlichtingsniveau voorkomt gezondheidsklachten. Onvoldoende of slechte verlichting, maar ook verblinding kan het maken van fouten veroorzaken.

Daglichttoetreding

Werkruimten, waarin langer dan 2 uur gewerkt wordt, moeten voorzien zijn van lichtopeningen waardoor daglicht kan toetreden.

Wettelijke eisen daglicht toetreding: vloeroppervlak : raam 20 : 1

Voor "normale" werkzaamheden moet de verlichtingssterkte minimaal 200 lux bedragen. Voor kantoorwerkzaamheden en precisie werk gelden andere waarden.                              

Gehoorschadelijk geluid 
Lawaaidoofheid is een beroepsziekte en staat in Nederland op nummer 1 van beroepsaandoeningen .
Schadelijk geluid (>80 dB(A)) kan op den duur leiden tot blijvend gehoorverlies. De hoogte van het geluid en de duur dat men hieraan bloot staat is hierbij bepalend. Blootstelling aan gehoorschadelijk lawaai kan in veel situaties en bedrijven voorkomen.        Klik hier voor meer informatie en wettelijke richtlijnen.

 

Hinderlijk geluid

Blootstelling aan hinderlijk geluid (> 55 dB(A)) kan leiden tot irritatie en een slechte spraakverstaanbaarheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk die een grote mate van concentratie vereist.

 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Blootstelling aan chemische stoffen kan op verschillende manieren en onder diverse omstandigheden plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schilder/spuiter die bloot kan staan aan oplosmiddelen. De sloper die bloot kan staan aan asbest, de lasser aan lasrook, de schoonmaker aan agressieve  reinigingsmiddelen. Kortom blootstelling is altijd mogelijk. Het gaat er om blootstelling te beperken of te vermijden door het nemen van de juiste beheersmaatregelen. Het is voor een leek erg moeilijk om een juiste inschatting te maken van de gevaren. Klik hier voor meer informatie en wettelijke richtlijnen.

 

Stoffig werk

De schadelijkheid van stof wordt door veel mensen onderschat. Toch zijn er voorbeelden dat mensen ernstige gezondheidsschade oplopen, denk hierbij bijvoorbeeld aan stoflongen veroorzaakt door kwartstof. Longkanker veroorzaakt door asbeststof/vezels. Metaaldampkoorts bij spuiters lassers en slopers. Blootstelling aan stof kan plaats vinden bij zaag-, slijp-, polijstwerkzaamheden. Zeer kleine deeltjes kunnen in de diepere luchtwegen terechtkomen en daar de genoemde gezondheidsklachten veroorzaken.     Klik hier voor meer informatie en wettelijke richtlijnen.

Biologische agentia

Biologische agentia zijn stoffen van plantaardige of dierlijke afkomst inclusief micro organismen. In de praktijk betekent dit dat dit ziekte verwekkers die  uiteenlopende ziekten kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een door een tekenbeet veroorzaakte Lyme ziekte, longontsteking veroorzaakt door Legionella bacterie,  Ziekte van Weil, HIV, Hepatitis A en B.                                                                       Klik hier voor meer informatie en wettelijke richtlijnen.

Dijk-arboconsultancy kan voor u alle soorten arbeidshygiŽnisch onderzoek uitvoeren. Bel of mail ons voor een afspraak 

 

Arbowetgeving

ArbeidshygiŽne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

ArbeidshygiŽnist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright  2007 J. van Dijk